همکاری با ما در انجام پروژه های دانشجویی

کار دانشجویی

استخدام دانشجو و طراح

عضویت در کادابرا بدون پرداخت هزینه و محدودیت در تعداد ارسال پیشنهاد برای انجام پروژه ها

در صورت تمایل به همکاری با پروژه مارکت در زمینه انجام پروژه های دانشجویی، انجام پروژه های شرکتی ، سازی، انجام پروژه برنامه نویسی و انجام پروژه های نرم افزاری در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و مهندسی کامپیوتر و همچنین در رشته های حسابداری و معماری و طراحی صنعتی و سایر رشته ها ابتدا فرم زیر را کامل نموده و رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.

 دریافت اطلاعات ذیل به منظور تسریع ارزیابی توانایی شما می‌باشد. حفاظت از اطلاعات شخصی شما اولویت اصلی پروژه مارکت است و پروژه مارکت اطلاعات شخصی شما را در اختیار هیچ فرد و نهادی قرار نمی‌دهد.

دریافت اطلاعات ذیل به منظور تسریع ارزیابی توانایی شما می‌باشد. حفاظت از اطلاعات شخصی شما اولویت اصلی پروژه مارکت است و پروژه مارکت اطلاعات شخصی شما را در اختیار هیچ فرد و نهادی قرار نمی‌دهد.

فرم همکاری با کادابرا

  • یگیری روند ثبت نام از طریق ایمیل می‌باشد
  • د ملی خود را بدون خط فاصله وارد نمایید
  • اطلاعات تحصیلی